I Norge har vi kalde vintre, og dermed mange valgmuligheter til varmekilder. Varmepumper er en av de mest populære, og det er stadig flere som skaffer seg en.

Oppvarming med varmepumpe

Oppvarming av boligen er som regel en kostnad de fleste ikke er så glad – særlig fordi det er en nødvendig kostnad som øker på høsten og vinteren når det blir veldig kaldt ute. Kanskje med unntak av de som bor i blokker og bygårder med sentralvarme.

Det er mange oppvarmingsmuligheter, slik som ovner, kaminer og peiser, med ved, briketter, olje og annet som brukes til å fyre med. En varmepumpe kan gjøre ting langt enklere, og det gir en jevn temperatur i boligen hele året.

Invester i en varmepumpe

En varmepumpe vil for folk flest koste rundt 10 000 til 15 000 kroner, og man slipper å kjøpe materialer til å fyre med – slik som ved til peis. Med en varmepumpe brukes kun luften og noe elektrisk energi for å få i gang prosessen. Du slipper med andre ord å kjøpe inn en haug med annet materiale som olje eller ved.

Kjøp av varmepumpe bør ses på som en investering, for selv om det kan virke som en stor utgift med en gang, vil du spare inn beløpet over noen år. En varmepumpe er noe du har over mange år, der en normal levetid er på 10 til 20 år avhengig av typen og vedlikehold. Med en god leverandør og god serviceavtale har du noen som kan fikse dersom det skulle skje noe galt.

Jevn temperatur

Med den riktige varmepumpen for din bolig vil du kunne holde en god og jevn temperatur i boligen året rundt. En god plassering i boligen sikrer at du selv kan styre hvor lav eller høy temperatur du ønsker. Om du er opptatt av å bruke varmepumpen så miljøvennlig som mulig, finnes det en rekke tips og råd for dette der ute.