Hvem ønsker vel ikke at strømregningen skal være så lav som mulig, også på de kaldeste dagene? Hva strømmen koster er det ikke vi som styrer, men vi kan kontrollere vårt eget forbruk. For å få en lav strømregning bør du vurdere å investere i en varmepumpe.

Lange vintre gir høye strømregninger

Den største kaken av strømforbruket vårt er oppvarming, særlig på høsten og vinteren. Når vintrene kan være lange blir strømforbruket høyt over tid, for ja det starter på høsten, men kan fort vare helt til mai. Faktisk snødde det i Norge i slutten av mai i 2017. Jo lenger vinteren er, jo høyere blir også forbruket og strømregningen.

For å redusere strømregningen kan du benytte alternative oppvarmingskilder, slik som en varmepumpe. Noen velger å fyre med ved i peisen, men dette kan føre til støv og askepartikler i boligen, noe som ikke er særlig helsemessig bra å puste inn. En varmepumpe slik som luft til luft varmepumpe er ikke bare bra for oppvarming og redusert strømregning, det filtrer også bort partikler i luften. Altså vil det gi et godt inneklima, også for de med luftveisproblemer. En varmepumpe er også et godt miljøvennlig alternativ til oppvarming.

Eneste ulempen er at varmepumpene kan avgi noe støy, så her er plassering viktig. Samtidig kan du finne modeller som avgir mindre støy om du går en prisklasse opp.